8 taraweeh parh sakte hain?

Wsalam, Taraveeh mein choice nahi hai k 8 parhen ya 20 , Sunnat se 20 rak’at parhna he sabit hai or 20 rak’at taraveeh sunnat e moakkada hai jisey chorney ki adat banana jaiz nahi hai.
Mazid ye k jinhe ziada sorten nahi yaad to jitni yaad hain wohi sorten parhti rahen, her individual k liye taraveeh mein Quran khatam karna zarori nahi hai.